Εκτύπωση
Τηλ. +357 22893870/80, Τηλεομ. +357 22894490, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αγαπητός Παναγιώτης Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Βουτουρής Παντελής Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Hinterberger Martin Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Πιερής Μιχάλης Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Γιαννούλη Αντωνία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Καρυολαίμου Μαριλένα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογία, Πολυγλωσσία, Γλωσσική πολιτική & γλωσσικός σχεδιασμός, Αναβίωση γλωσσών, Διδασκαλία απειλούμενων γλωσσών
Κατσογιάννoυ Μαριάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Σαμουήλ Αλεξάνδρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Κωνσταντίνου Σταυρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Χατζηπαναγιώτη Ιουλία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Αγγουράκη Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Αθανασοπούλου Αφροδίτη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Παπαδάκη Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Πουργούρης Μαρίνος Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία