Εκτύπωση
Τηλ. +357 22892600, Τηλεομ. +357 22892601, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Βίδρας Αλέκος Καθηγητής Μιγαδική Ανάλυση
Γεωργίου Γεώργιος Καθηγητής Υπολογιστική Ρεολογία, Ρευστοδυναμική, Αριθμητική Ανάλυση, Πεπερασμένα Στοιχεία, Υπολογιστική Ωκεανογραφία
Δαμιανού Παντελής Καθηγητής Ομάδες Lie, Ολοκληρώσιμα Συστήματα, Γεωμετρία Poisson, Θεωρία αριθμών
Καραγιώργης Ανδρέας Καθηγητής Αριθμητική Ανάλυση, Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Κουμάντος Σταμάτης Καθηγητής Μαθηματική Ανάλυση
Ξενοφώντος Χρίστος
Καθηγητής Αριθμητική Ανάλυση, Πεπερασμένα Στοιχεία
Παπαροδίτης Ευστάθιος Καθηγητής Πιθανότητες, Στατιστική
Σαπατίνας Θεοφάνης Καθηγητής Πιθανότητες, Στατιστική
Σμυρλής Γιώργος-Σωκράτης  Καθηγητής Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση
Σοφοκλέους Χριστόδουλος Καθηγητής Μαθηματική Φυσική
Στυλιανόπουλος Νικόλαος 
Καθηγητής Μιγαδική Ανάλυση, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού
Φωκιανός Κωνσταντίνος Καθηγητής Στατιστική, Χρονοσειρές
Χριστοφίδης Τάσος Καθηγητής Πιθανότητες, Στατιστική, Δειγματοληψία, Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης
Κυριαζής Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματική Ανάλυση
Παλλήκαρος Χρίστος Αναπληρωτής Καθηγητής Άλγεβρα
Σαμίου Ευαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαφορική Γεωμετρία
Τζιόλας Νίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Αλγεβρική Γεωμετρία
Χαραλάμπους Νέλια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ολική Ανάλυση, Μαθηματική Φυσική
Χριστοφόρου Κλεοπάτρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μερικές Διαφορικες Εξισωσεςι, Εφαρμοσμένη
Αναλυση
Ιερωνύμου Εύης Επίκουρος Καθηγητής Αλγεβρική Γεωμετρία, Θεωρία αριθμών
Μηλάκης Εμμανουήλ Επίκουρος
Καθηγητής
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία Ελευθέρων Συνόρων, Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου
Μπαξεβάνη Αναστασία Επίκουρη Καθηγήτρια Στοχαστικές διαδικασίες, τυχέα χωρο-χρονικά πεδία
Αγαπίου Σέργιος Λέκτορας Μπεϋζιανά Αντίστροφα Προβλήματα, Υπολογιστική Στατιστική
Παπαμιχαήλ Νικόλας Ομότιμος Καθηγητής Αριθμητική Ανάλυση,Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση