Εκτύπωση
Τηλ. +357 22892070/86, Τηλεομ. +357 22895075, Ιστοσελίδα www.ucy.ac/psych/el
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γεωργίου Στέλιος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Κωνσταντινίδου Φώφη Καθηγήτρια Νευροψυχολογία
Ραφτόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Θεωρία και Ιστορία Επιστήμης και Επιστημολογία
Αβρααμίδης Μάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Διακίδου Ειρήνη-Άννα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Παναγιώτου Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Παπαδόπουλος Τιμόθεος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Σπανούδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Ψάλτης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνική – Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Καρεκλά Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Παναγιώτης Σταυρινίδης Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Ειρήνη Καδιανάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνική Ψυχολογία
Φάντης Κώστας Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Μιχάλης Μιχαηλίδης Λέκτορας Ειδικότητα-Μεθοδολογία της Έρευνας
Lombardo Michael Λέκτορας Γνωστική Επιστήμη
Νατσόπουλος Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία