Εκτύπωση
Τηλ. +357 22894561, Τηλεομ. +357 22894559, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δημητρίου Κυριάκος Καθηγητής Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης
Ιωσήφ Ιωσήφ Καθηγητής Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκά Θέματα
Κατσικίδης Σάββας Καθηγητής Κοινωνιολογία
Κωνσταντίνου Μ. Κώστας Καθηγητής Διεθνείς Σχέσεις
Παπαδάκης Γιάννης Καθηγητής Ανθρωπολογία
Έλληνας Αντώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτική Πολιτική
Μπαντιμαρούδης Φιλήμων Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Δημοσιογραφία και ΜΜΕ
Τομπάζος Σταύρος Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτική Οικονομία
Ρουδομέτωφ Βίκτωρ Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογία
Αγαπίου-Ιωσηφίδου Καλλιόπη Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκά Θέματα
Λαμπριανού Ιάσονας Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας
Σοφία Σταύρου Λέκτορας Κοινωνιολογία