Άρθρο του Μιχαήλ Δ. Κουτσούκου με τίτλο: «Ανάπτυξη Νέων Οικολογικών Τεχνολογιών του Αυτοκινήτου», Σεπτέμβριος 2010
 
Άρθρο του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου με τίτλο: «O εχθρός βρίσκεται μέσα μας: III. Δημιουργική ηγεσία εναντίον ρουσφετιού», 28 Ιουλίου 2010
 
Άρθρο του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου με τίτλο: «Ο εχθρός βρίσκεται μέσα μας: ΙΙ. Θεσμοθετημένο ρουσφέτι», 22 Ιουλίου 2010
 
Άρθρο του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου με τίτλο: «Ο εχθρός βρίσκεται μέσα μας: Ι. Διάβρωση του κοινωνικού κεφαλαίου», 16 Ιουλίου 2010
 
Άρθρο του Αντιπρύτανη, Καθηγητή Αντώνη Κάκα με τίτλο: «Κόστος ανά φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», Ιούνιος 2010
 
Άρθρο του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου με τίτλο: «Ασυμβίβαστη η ακαδημία με την πολιτεία;», Μάιος 2010
 
Άρθρο του Αντιπρύτανη, Καθηγητή Αντώνη Κάκα με τίτλο: «Πανεπιστήμιο και Οικονομία», Μάρτιος 2010
 
Άρθρο του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου με τίτλο: «Οι εταιρείες του Πανεπιστημίου Κύπρου: Εκσυγχρονισμός ή παρανομία ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ;», Φεβρουάριος 2010