Άρθρο της Εβίτα Κατσιμίχα, Υπεύθυνης Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακού, Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης με τίτλο, «Ο ρόλος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον καιρό της κρίσης», 23 Απριλίου 2019
 
 
Άρθρο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα με τίτλο, Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού «Υγεία των νεφρών για όλους και παντού στον κόσμο!», 12 Μαρτίου 2019