Άρθρο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα με τίτλο, Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού «Υγεία των νεφρών για όλους και παντού στον κόσμο!», 12 Μαρτίου 2019