Διάλεξη με τίτλο: "Ανταρτική. Η άγνωστη παγωμένη ήπειρος" (13 Φεβρουαρίου 2019)

Σεμινάριο με θέμα: "Development of molecular thermodynamics-based tools to investigate the molecular recognition properties of proteins by compounds and modified RNAs” (7 Δεκεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "From amyloids in diseases to amyloid materials and biomolecular condensed matter physics: Developing new tools to understand and design novel inhibitors and functional materials” (6 Δεκεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: “The role of physical forces in tumor growth and therapy: In silico, in vitro and in vivo studies" (5 Δεκεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Organic materials for electronics: design by model reduction" (24 Οκτωβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Towards ideal single photon sources and deterministic photon gates in the solid-state" (12 Σεπτεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Computational Design of Functional Amyloid Materials Binding to Ions and Compounds"  (07 Σεπτεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Forward Physics at the LHC using intact protons:from QCD measurements to the search for extra-dimensions"  (05 Σεπτεμβρίου 2018)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Πάρι Παπαγιώργη (29 Ιουνίου 2018)

Ομιλία με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φωτός με θέμα: "Ένα παράδοξο Φώς από τα βάθη του Σύμπαντος"  (19 Μαΐου 2018)

Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης των φοιτητών του διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών “European Joint Doctoral Degree” HPC-LEAP (27 Μαρτίου 2018)

Ομιλία του Διδακτορικού φοιτητή Salvatore Cali με θέμα: «CHARM QUARK EFFECTS ON THE STRONG COUPLING» (27 Μαρτίου 2018)

MasterClass στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (14 Μαρτίου 2018) 

Σεμινάριο με θέμα:  "Interference of indistinguishable particles: from dynamics to statistics"Interference of indistinguishable particles: from dynamics to statistics" (14 Μαρτίου 2018) 

Ομιλία της Διδακτορικής φοιτήτριας Σπυρούλας Μαυρομμάτη με θέμα: "Direct So-->T Excitation of a Conjugated Polymer Repeat Unit: Unusual Spin-Forbidden Transitions" (13 Μαρτίου 2018)     

Σεμινάριο με θέμα: "Trapping vs transport in colloidal quantum dot films:two sides of the same coin"  (6 Μαρτίου 2018)