1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

2018

Αντωνίου Αναστασία, Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall και η Τοπολογική του Προέλευση: Berry-ολογία και Μονόπολα Dira(Κωνσταντίνος Μουλόπουλος) 

Βάκκου Κυριακή, Διερεύνηση της Κατανόησης των Γραφικών Παραστάσεων της Κινηματικής (Φώτιος Πτωχός)

Ευριπίδου Ελένη, Η Κοσμική Θεωρία Διαταραχών και οι Ανισοτροπίες της Κοσμικής Ακτινοβολίας Μικροκυμάτων Υποβάθρου (Νικόλαος Τούμπας, Κωνσταντίνος Σκορδής)

Ηρακλέους Λούκας, A Study of Femtosecond carrier dynamics in InN Nanowires using CW pumped Ti:Sapphire Regenerative Ultrafast Amplifier (Ανδρέας Όθωνος) 

Ηροδότου Παντελής, Terahertz Time-Domain Transmission Spectroscopy on Semiconducting SnO2 Ultrathin Films (Ανδρέας Όθωνος)   

Λάντος Άνταμ, Topology in Modern Solid State Physics: From Topological Insulators to Weyl Semimetals (Κωνσταντίνος Μουλόπουλος)

Καϊμακκάμης Ευτύχιος, Κυματοσυνάρτηση Hartle-Hawking στην R2 θεωρία (Νικόλαος Τούμπας) 

Σάββα Μυρτώ, Femtosecond Pump-Probe Transient Absorption Spectromete(Ανδρέας Όθωνος) 

Ταύρου Μαρία, Μελέτη και Πειραματικός προσδιορισμός επιπέδων Μη-Ιονίζουσας Η/Μ Ακτινοβολίας 50Hz σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Πάνος Ραζής)   

Χαραλάμπους Νικόλας, Ελκτικό Συμπύκνωμα Bose - Einstein σε κουτί (Σταύρος Θεοδωράκης)

Χαραλάμπους Παναγιώτης, Holographic Dualities and Emergent Gravity (Νικόλαος Τούμπας)

Χριστοφόρου Κωνσταντίνος, Το Κανάλι pp -> H+- -> tb στον ανιχνευτή CMS στον LHC (Φώτιος Πτωχός)

  

2017

Αλέξανδρου Αλέξανδρος, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Χαμηλών Συχνοτήτων 50/60 Ηz (Πάνος Ραζής)

Αλεξίου Μάριος, Ηλεκτρικό Σύστημα Παραγωγής Παλμών Laser (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Βιολάρης Μιλτιάδης, Μελέτη Κβαντικής Απόδοσης Φωτοφωταύγειας σε Νανοκρυστάλλους Περοβσκιτών (Γρηγόριος Ίτσκος)

Γεωργιάδης Βασίλειος, Probing Ultrafast Carrier Dynamics in Multi-Junction Semiconductor Solar-Cell (Ανδρέας Όθωνος)

Γεωργίου Ειρηναίος, Πειραματικός προσδιορισμός επιπέδων Μη-Ιονίζουσας Ακτινοβολίας 50Ηz σε συστήματα μεταφοράς, διανομής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Πάνος Ραζής)

Θεμιστοκλέους Νεόφυτος, Διαμόρφωση Ενεργειακού Χάσματος Μονοδιάστατων Μαγνονικών Κρυστάλλων (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Μανώλη Ανδρέας, Ενισχυμένη Αυθόρμητη Εκπομπή Ακτινοβολίας από Νανοκρύσταλλους Υβριδικών Περοβσκιτών (Γρηγόριος Ίτσκος) 

Οικονόμου Ανδρέας, Improvement in Stochastic Noise of Disconnected Diagrams (Κωνσταντία Αλεξάνδρου) 

Παπαδιοφάντους Έλενα, Temporal Behavior of Continuum Generation from Ultrafast Pulses (Ανδρέας Όθωνος)

Παπαχριστοδούλου Αθηνά, Spin Pumping σε Γερμάνιο (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Παρπέρης Γεώργιος, Μελέτη Οπτικά Διαμορφωμένης Φωτοφωταύγειας Κβαντικών Τελειών Θειούχου Μολύβδου (Γρηγόριος Ίτσκος)

Τουμάζου Μαρίνα, Διερεύνηση του Καναλιού pp -> H+ -> tb στον ανιχνευτή CMS στον LHC (Φώτιος Πτωχός)  

Φρίξου Άννα, Φυσική τύπου Berry: Από το Κβατνικό Φαινόμενο Hall σε ημιαγωγούς και Γραφίνη, μέχρι τους Τοπολογικούς Μονωτές και τα Ημιμέταλλα Weyl (Κωνσταντίνος Μουλόπουλος)

Χριστοδούλου Σταύρος, Θερμοδυναμική Μελανών Οπών Σε Χωροχρόνους Anti-de Sitter (Νικόλαος Τούμπας)

 

2016 

Ανδρέου Νικόλας, Θεωρία διαταραχών στην υπερσυμμετρική θεωρία Yang-Mills και στην Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα (Χαράλαμπος Παναγόπουλος)

Βαττής Κυριάκος, Βαρυτική κατάρρευση Σκοτεινής Ύλης και δομές μεγάλης κλίμακας (Κωνσταντίνος Σκορδής)

Μιχαήλ Σώζος, Μελέτη Φωτοφωταύγειας Κβαντικών Τελειών Θειούχου Μόλυβδου Εμπλουτισμένων με Προσμίξεις Βισμουθίου (Γρηγόριος Ίτσκος)

Παντελή Ελένη, Μαγνητικός Αισθητήρας για Βιοϊατρικές Εφαρμογές (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Παπαευσταθίου Ειρήνη,Η κρίσιμη μάζα του gluino στην υπερσυμμετρική θεωρία Yang-Mills στο πλέγμα (Χαράλαμπος Παναγόπουλος)

Τσιολάκης Φώτης,Συγκρούσεις μεταξύ Μαγνητικών Skyrmion (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)

Χαραλάμπους Γεώργιος,  Μελέτη Μετεωρολογικών Συστημάτων που Επηρέασαν την Ανατολική Μεσόγειο τον Ιανουάριο του 2016 (Γρηγόριος Ίτσκος)

Χριστοδούλου Θεόδωρος, Δοσιμετρία Οπτικά Διεγερμένης Φωτοφωταύγειας στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (Πάνος Ραζής)

 

 

2015

Αχιλλέως Χάρις, Οπτική Φασματοσκοπία Κβαντικών Τελειών PbS με Συνδετικά Μόρια Υβριδικών Περοβσκιτών (Γρηγόριος Ίτσκος)

Κολόσωβα Μαρίνα, Σχεδιασμός ενός Αλγόριθμου για την Επιλογή τ-Λεπτονίων σε Συνθήκες Υψηλής Φωτεινότητας Δέσμης στον Επιταχυντή LHC (Φώτιος Πτωχός)

Κυλίλη Κυριακή, Μελέτη Οπτικών Ιδιοτήτων Υμενίων Διαμηδίων Περυλενίων σε Πολυμερικές Μήτρες Πολυστυρενίου (Γρηγόρης Ίτσκος)

Λουκά Σωτηρούλα, Χρονική Μελέτη της Υπερταχείας Δυναμικής των Φορέων στο Υλικό Cu2ZnSnS(Ανδρέας Όθωνος)

Μιχαήλ Τόμας Γιάν, Γαλιλαιόνια Πεδία (Κωνσταντίνος Σκορδής)

Πέτσα Χαρίκλεια, Δοσιμετρία Προσωπικού Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων και Πυρηνικής Ιατρικής από Εσωτερική Ακτινοβόληση (Πάνος Ραζής)

Σπανούδης Γρηγόρης, Διαταρακτικοί Υπολογισμοί δύο Βρόχων για Φερμιονικά Ρεύματα (Χαράλαμπος Παναγόπουλος)

Τέγγερης Χρίστος, Αλληλεπιδράσεις Μεταξύ Μαγνητικών Σκιρμίον (Θεοδόσης Τρυπηνιώτης)