Οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής επιβλέπονται από το Συμβούλιο του Τμήματος, σε συμφωνία με τις οδηγητήριες γραμμές του Συμβουλίου της Πολυτεχνικής Σχολής και της Πανεπιστημιακής Συγκλίτου.
 
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Μιχάλης Αβερκίου - Αναπληρωτής Καθηγητής (άδεια άνευ αποδοχών)
Βασίλειος Βαβουράκης - Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Γιαπιντζάκης - Καθηγητής
Δημοκράτης Γρηγοριάδης - Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Ζερβός - Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταύρος Κάσινος - Καθηγητής
Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Ανδρέας Κυπριανού - Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεοδώρα Κυράτση - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος
Λουκάς Λουκά - Αναπληρωτής Καθηγητής
Κλάους Ρέμπχολτζ - Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος - Επίκουρος Καθηγητής
 
Εκπρόσωποι Φοιτητών
Κωνσταντίνος Χάρκος
Γιώργος Πογιατζής
Κύπρος Ιωσήφ