Γενικές Πληροφορίες|Τομείς Ενδιαφέροντος|Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων |Περιγραφή μαθημάτων| Περαιτέρω Πληροφορίες|Διδακτικά εργαστήρια


 Διδασκαλία Μαθημάτων

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Χειμερινό Εξάμηνο 04/09/2017 – 01/12/2017
 
Προπτυχιακά Μαθήματα
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΜΚ105-Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση (5πμ)
ΜΜΚ105 1 Κρασιά Χριστοφόρου Θεοδώρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών: Πολυμερή)
ΜΜΚ105 2 Σάββα Ιωάννα – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών)
ΜΜΚ106-Εισαγωγή στη Μηχανική (5πμ) Αλεξάνδρου Ανδρέας – Καθηγητής (Ειδικότητα: Mηχανική ρευστών, ρεολογία, διεργασίες υλικών, ενεργειακά συστήματα)
ΜΜΚ117-Υπολογιστική Μηχανική Ι (5πμ) Βαβουράκης Βασίλης – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Μηχανική συνεχούς στερεού μέσου, υπολογιστικές μέθοδοι σε εφαρμοσμένη μηχανική και εμβιομηχανική)
ΜΜΚ125-Στατική (5πμ) Κυράτση Θεοδώρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών)
ΜΜΚ215-Θερμοδυναμική Ι (5πμ) Κάσινος Σταύρος – Καθηγητής (Ειδικότητα: Τυρβώδης ροή ρευστών, μαγνητοϋδροδυναμική και αεροδυναμική, υπολογιστική ρευστοδυναμική βιοϊατρικών ροών)
ΜΜΚ225-Δυναμική (5πμ) Χριστοφόρου Ευτύχιος – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Ρομποτική, Δυναμικά Συστήματα, Αυτόματος Έλεγχος, Μηχανολογικός Σχεδιασμός).
ΜΜΚ226-Μηχατρονική Ι (5πμ) Ζερβός Ματθαίος – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: ημιαγωγικές διατάξεις και υλικά, νανοτεχνολογία)
ΜΜΚ255-Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (5πμ) Γιαπιντζάκης Ιωάννης – Καθηγητής (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών)
ΜΜΚ256-Αντοχή Υλικών (5πμ) Βαβουράκης Βασίλης – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Μηχανική συνεχούς στερεού μέσου, υπολογιστικές μέθοδοι σε εφαρμοσμένη μηχανική και εμβιομηχανική)
ΜΜΚ256 1Α, ΜΜΚ256 1Β Τζιρκαλλής Ανδρέας – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Ταλαντώσεις, Δυναμική, Συστήματα Ελέγχου, Μη καταστρεπτικές διεργασίες)
ΜΜΚ315-Θερμοδυναμική ΙΙ (6πμ) Κάσινος Σταύρος – Καθηγητής (Ειδικότητα: Τυρβώδης ροή ρευστών, μαγνητοϋδροδυναμική και αεροδυναμική, υπολογιστική ρευστοδυναμική βιοϊατρικών ροών)
ΜΜΚ317-Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ (6πμ) Στυλιανόπουλος Τριαντάφυλλος – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Υπολογιστική Μηχανική, Βιοϊατρική, Έρευνα του καρκίνου) (σε σαββατική άδεια)
Διδασκαλία: Χειμερινό 04/09/17 - 01/12/17: Μπεκρής Α. Φώτιος – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Υπολογιστική Μηχανική, Βιοϊατρική, Έρευνα του καρκίνου)
ΜΜΚ325-Εισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων (6πμ) Λουκά Λουκάς – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, ρομποτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων οχημάτων)
ΜΜΚ325 1Α, ΜΜΚ325 1Β Τζιρκαλλής Ανδρέας – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Ταλαντώσεις, Δυναμική, Συστήματα Ελέγχου, Μη καταστρεπτικές διεργασίες)
ΜΜΚ345-Στοιχεία Μηχανών (6πμ) Λουκά Λουκάς – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, ρομποτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων οχημάτων)
ΜΜΚ347-Σχεδίαση και Κατασκευαστική (6πμ) Ρέμπχολτς Κλάους – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Υλικά και τεχνολογία επιφανειών) – σε άδεια άνευ αποδοχών
Διδασκαλία: Χειμερινό 04/09/17 - 01/12/17: Επαμεινώνδας Πάνος – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Μηχανολογικός/ Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανών, Κατασκευαστικές Διεργασίες)
ΜΜΜ405-Διπλωματική Εργασία Ι - 4 πμ – διδάσκων ΜΜΚ
ΜΜΚ406-Διπλωματική Εργασία ΙΙ - 6 πμ – διδάσκων ΜΜΚ
 
ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΜΚ416-Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός (7πμ) Τσιηφτές Κυριάκος – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Μηχανήματα και εξοπλισμός ελαφριάς βιομηχανίας)
ΜΜΚ417-Συστήματα Ενέργειας (7πμ) Γρηγοριάδης Δημοκράτης – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Υπολογιστική ρευστοδυναμική και μεταφορά θερμότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
ΜΜΚ417 1Α, ΜΜΚ417 1Β Τζιρκαλλής Ανδρέας – Ειδικός Επιστήμονας (Ειδικότητα: Ταλαντώσεις, Δυναμική, Συστήματα Ελέγχου, Μη καταστρεπτικές διεργασίες)
MMK418-Συμπιεστή Ροή (7πμ) Αλεξάνδρου Ανδρέας – Καθηγητής (Ειδικότητα: Mηχανική ρευστών, ρεολογία, διεργασίες υλικών, ενεργειακά συστήματα)
ΜΜΚ426-Θεωρία Δονήσεων και Εφαρμογές (7πμ) Κυπριανού Αντρέας – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Γραμμική και μη γραμμική δυναμική και ταλαντώσεις. Επεξεργασία σήματος και εφαρμογές)
ΜΜΚ457-Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών και Μετρολογία (7πμ) Κυράτση Θεοδώρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών)

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ, ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ, Tρίτη και Παρασκευή ή κατόπιν συνεννόησης, 08:00 - 10:00 (GP512 Green Park)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΝΤΖΑΚΗΣ, Δευτέρα και Πέμπτη ή κατόπιν συνεννόησης, 10:30 - 12:00 (GP511 Green Park)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Δευτέρα και Πέμπτη, 16:30 - 18:00 (GP109 Green Park)
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, Παρασκευη, 09:00 - 18:00 Λατσιά ΛΑ205/Λ003
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΝΟΣ, Δευτέρα και Πέμπτη ή κατόπιν συνεννόησης, 11:00 - 12:00 (NHREAS)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΑΣΙΑ, Παρασκευή, 12.00 - 14:00 (ΛΑ202, Λατσιά)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΑΣΙΑ, Tρίτη, 09:00 - 11:00 (GP501 Green Park)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Τετάρτη ή κατόπιν συνεννόησης, 12:00 - 13:00 (XΩΔ 02)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΑΤΣΗ, Δευτέρα, 10:00 - 12:00 (GP510 Green Park)
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ, Πέμπτη, 14:00 - 16:00 (GP508 Green Park)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σαββατική άδεια
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Oποιαδήποτε ώρα και μέρα κατόπιν συνεννόησης (GP201 Green Park)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΗΦΤΕΣ, Τετάρτη, 16:00 - 18:00 (Παν/Πολη/ΝΕΡΟ)
ΠΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, Tετάρτη, 09:00 - 10:00 (GP210 Green Park)
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΚΡΗΣ, Tρίτη, 13:00 - 14:00 (GP206 Green Park)
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑ, Tρίτη, 09:00 - 11:00 (Λατσιά)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΗΡΚΑΛΛΗΣ, Tρίτη, 15:00 - 16:00 (Α021 Κεντρικά)
 
Ισχύει ΜΟΝΟ για νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς φοιτητές (σε ισχύ απο Σεπτέμβριο 2014)