Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε ακαδημαϊκό της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών ή/και τη Γραμματεία του Τμήματος.