Γενικές Πληροφορίες|Τομείς Ενδιαφέροντος|Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων|Μεταπτυχιακά Μαθήματα|Περιγραφή μαθημάτων|Προσφερόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι|Περαιτέρω Πληροφορίες


Διδασκαλία Μαθημάτων

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 

Χειμερινό Εξάμηνο 04/09/2017 – 01/12/2017
 
Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΜΜΚ501-ΜΜΚ504: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ι-IV (1 πμ κάθε στάδιο) Λουκά Λουκάς – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, ρομποτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων οχημάτων)

ΜΜΚ505-Ανεξάρτητη Μελέτη Ι (8πμ) (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ516-Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8πμ) Γρηγοριάδης Δημοκράτης – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Υπολογιστική ρευστοδυναμική και μεταφορά θερμότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

ΜΜΚ523-Επεξεργασία Σήματος (8πμ) Κυπριανού Αντρέας – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Γραμμική και μη γραμμική δυναμική και ταλαντώσεις. Επεξεργασία σήματος και εφαρμογές)

ΜΜΚ557-Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά (8πμ) Κρασιά Χριστοφόρου Θεοδώρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών: Πολυμερή)

ΜΜΚ556-Ανώτερη Θεωρία Ημιαγωγών και φωτοβολταϊκά στοιχεία (8πμ) Ζερβός Ματθαίος – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: ημιαγωγικές διατάξεις και υλικά, νανοτεχνολογία)

ΜΜΚ600-Συνέχεια Διατριβής Μάστερ (1πμ) (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ601-ΜΜΚ604: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ι-IV (1 πμ/ΜΜΚ601-ΜΜΚ603, 5πμ/ΜΜΚ604) Λουκά Λουκάς – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, ρομποτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων οχημάτων)

ΜΜΚ605-Ανεξάρτητη Μελέτη Ι (8πμ) (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ701-ΜΜΚ704-Έρευνα Διατριβής Ι-ΙV (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ750-Εξέταση Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ760 2-Ερευνητικός Σύμβουλος Αλεξάνδρου Ανδρέας – Καθηγητής (Ειδικότητα: Mηχανική ρευστών, ρεολογία, διεργασίες υλικών, ενεργειακά συστήματα)

ΜΜΚ760 3-Ερευνητικός Σύμβουλος Γιαπιντζάκης Ιωάννης – Καθηγητής (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών)

ΜΜΚ760 4-Ερευνητικός Σύμβουλος Γρηγοριάδης Δημοκράτης – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Υπολογιστική ρευστοδυναμική και μεταφορά θερμότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

ΜΜΚ760 5-Ερευνητικός Σύμβουλος Ζερβός Ματθαίος – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: ημιαγωγικές διατάξεις και υλικά, νανοτεχνολογία)

ΜΜΚ760 6-Ερευνητικός Σύμβουλος Κάσινος Σταύρος – Καθηγητής (Ειδικότητα: Τυρβώδης ροή ρευστών, μαγνητοϋδροδυναμική και αεροδυναμική, υπολογιστική ρευστοδυναμική βιοϊατρικών ροών)

ΜΜΚ760 7-Ερευνητικός Σύμβουλος Κρασιά Χριστοφόρου Θεοδώρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών: Πολυμερή)

ΜΜΚ760 8-Ερευνητικός Σύμβουλος Κυπριανού Αντρέας – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Γραμμική και μη γραμμική δυναμική και ταλαντώσεις. Επεξεργασία σήματος και εφαρμογές)

ΜΜΚ760 9-Ερευνητικός Σύμβουλος Κυράτση Θεοδώρα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Ειδικότητα: Επιστήμη και τεχνολογία υλικών)

ΜΜΚ760 10-Ερευνητικός Σύμβουλος Λουκά Λουκάς – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων, ρομποτική αξιολόγηση και αποκατάσταση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων οχημάτων)

ΜΜΚ760 11-Ερευνητικός Σύμβουλος Ρέμπχολτς Κλάους – Αναπληρωτής Καθηγητής (Ειδικότητα: Υλικά και τεχνολογία επιφανειών)

ΜΜΚ760 12-Ερευνητικός Σύμβουλος Στυλιανόπουλος Τριαντάφυλλος – Επίκουρος Καθηγητής (Ειδικότητα: Υπολογιστική Μηχανική, Βιοϊατρική, Έρευνα του καρκίνου) (σε σαββατική άδεια)

ΜΜΚ800-Περιεκτική Εξέταση (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ801-ΜΜΚ804-Ερευνητικό Στάδιο Ι-ΙV (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ809-ΜΜΚ819-Συγγραφικό Στάδιο Ι-ΧΙ (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ820-ΜΜΚ822-Ερευνητικό Στάδιο V.A-V.Γ (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ823-ΜΜΚ825-Ερευνητικό Στάδιο VI.A-VI.Γ (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ826-ΜΜΚ827-Ερευνητικό Στάδιο VII.A-VII.B (διδάσκων ΜΜΚ)

ΜΜΚ828-ΜΜΚ829-Ερευνητικό Στάδιο VIII.A-VIII.B (διδάσκων ΜΜΚ)

MMK900-Erasmus