Πειθαρχικοί Κανόνες Φοιτητών

Ισχύουν οι Πειθαρχικοί Κανόνες Φοιτητών οι οποίοι εμπίπτουν στους γενικότερους Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.