Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το Εγχειρίδιο Φοιτητή και το Ημερολόγιο της Ιατρικής Σχολής βρίσκονται αναρτημένα στην Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (Tο Τμήμα μου).
 
Υπηρεσίες διαδικτύου: