Ιστορία Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για τη δημιουργία της Ιατρικής Σχολής:
Μάιος 2009 - Ιούνιος 2013
Εισδοχή πρώτων φοιτητών και φοιτητριών:
Σεπτέμβριος 2013
Κοσμήτορας
Καθηγητής Φιλιππάτος Γεράσιμος
Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό
Συνολικός αριθμός φοιτητών και φοιτηριών 187 (1ο έτος: 36, 2ο έτος: 37, 3ο έτος: 26, 4ο έτος: 30, 5ο έτος: 30, 6ο έτος: 28 )
Κτηριακές εγκαταστάσεις Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ)
Ενημερωτική Έκδοση για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου