Εισαγωγή φοιτητών

Η εισδοχη φοιτητών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής γίνεται:

  • με Παγκύπριες Εξετάσεις
  • βάσει Ειδικών Κριτηρίων (Παγκύπριες Εξετάσεις)
  • βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
  • βάσει Διεθνών Εξετάσεων

Μετεγγραφές

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις Εξωτερικές Μετεγγραφές.