Τεχνικές Εκθέσεις 2005

Τεχνικές Εκθέσεις 2006

Τεχνικές Εκθέσεις 2007

Τεχνικές Εκθέσεις 2008

Τεχνικές Εκθέσεις 2009

Τεχνικές Εκθέσεις 2010

Τεχνικές Εκθέσεις 2011

Τεχνικές Εκθέσεις 2011

  • TR-01-2011 Sangyeol Lee, Ilia Vonta, Alex Karagrigoriou, A MAXIMUM ENTROPY TYPE TEST OF FIT (PDF FILE
  • TR-02-2011 N.M.Ivanova and C.Sophocleous, Lie group analysis and exact solutions of systems of diffusion equations (PDF FILE)