Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

  • Δίπλωμα Ειδικεύσεως
  1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  2. Καθαρά Μαθηματικά
  3. Εφαρμοσμένη Στατιστική
  • Διδακτορικό Δίπλωμα

1.Μαθηματικά

  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • Καθαρά Μαθηματικά

2.Στατιστική