Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διανύει ήδη τη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του. Πρωταρχικό μέλημα του ακαδημαϊκού προσωπικού του είναι η επίτευξη των βασικών στόχων, οι οποίοι ετέθησαν ...περισσότερα