Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν συνεχίσει με επιτυχία τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, Ολλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
 
Ελλάδα
Απόφοιτοι του Τμήματος από την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν γίνει δεκτοί σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα νομικής στην Ελλάδα (όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές ιδίως χώρες), με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα διαδικαστικά προπαιτούμενα του κάθε προγράμματος (κυρίως αν απαιτείται πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ) εν όψει ειδικά των προθεσμιών που μπορεί να τίθενται.
Σημειώνεται πως και για την εγγραφή στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, απαιτείται η προσκόμιση πράξης αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να πιστοποιείται η γνησιότητα του πτυχίου και ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιστοίχων ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Σε ορισμένα Τμήματα αρκεί η κατάθεση της αίτησης αναγνωρίσεως προς το ΔΟΑΤΑΠ μαζί με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο πρόγραμμα, ενώ σε άλλα απαιτείται η κατάθεση της πράξης αναγνωρίσεως του ΔΟΑΤΑΠ μαζί με την αίτηση.
 
Η νομική επιστήμη γοητεύει και την ίδια ώρα συναρπάζει με το εύρος γιατί, πέρα του «ασκείν το δικηγορείν», μπορεί κανείς να καταπιαστεί και να ειδικευτεί σε διαφορετικούς τομείς. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ένα επιστημονικό πεδίο, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς, μια ζωντανή επιστήμη, η οποία ακολουθεί τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει και προσαρμόζεται σε αυτές. Συνεπώς, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της και η ίδια η επικαιρότητα που εμπλουτίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω διεύρυνση του επαγγέλματος. Ένας κάτοχος πτυχίου Νομικής λοιπόν, μπορεί να ασχοληθεί με τη Διπλωματία, τον Ακαδημαϊκό - Ερευνητικό Τομέα, το Δημόσιο Τομέα/ Διοίκηση, τον Ιδιωτικό Τομέα ως Νομικός Σύμβουλος, τη Δημοσιογραφία, ακόμα και την Πολιτική. Οι επιλογές βέβαια δεν εξαντλούνται εδώ, αφού οι νομικές σπουδές ανοίγουν αμέτρητες πόρτες για απασχόληση σε ποικίλους τομείς και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα πάντα με τα ενδιαφέροντα του καθενός.