• 26 Νοεμβρίου 2018
 
 
  • 12 Οκτωβρίου 2018
  Ενημέρωση για τα εργαστήρια της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής
  • 20 Ιουνίου 2018
 
  • 31 Οκτωβρίου 2017
  Τηλεφωνικός Κατάλογος - Directory Services
  • 26 Οκτωβρίου 2017
  Office 365, OneDrive for Business & Windows 10 Πανεπιστημίου Κύπρου 
  •  14 Ιουλίου 2017
  Αποθηκευτικός Χώρος One Drive for Business (1TB) Πανεπιστημίου Κύπρουποθηκευτικός Χώρος One Drive for Business (1TB) Πανεπιστημίου Κύπρου
  •  05 Ιουλίου 2017
  Άδειες Χρήσης για τα λογισμικά Mathematica και Origin ProΆδειες Χρήσης για τα λογισμικά Mathematica και Origin Pro 
  • 05 Απριλίου 2017 
  Ανάγκες σε Λογισμικα στα Εργαστήρια της ΥΠΥΑνάγκες Λογισμικών 2017-2018 (πίνακας)
  • 09 Φεβρουαρίου 2017             
  Έναρξη έργου «Ενιαίας Διαχείρισης Εκτυπώσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου»