ΠΡΟΓΡΑΜΜA ERASMUS+
 
ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (STT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING)
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019