Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Μηχανολογίας) και μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ., στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main και συγκεκριμένα στον τίτλο "Τεχνικές Υπηρεσίες - Θέσεις Μηχανικού - 2018". Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.