Εκτύπωση
 
Κάθε εξάμηνο οι Β.Φ.Ε. σε συνεργασία με το προσωπικό Στέγασης διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων για τους ενοίκους της Φ.Ε. όπως μουσικές βραδιές, μαθήματα χορού, μαθήματα yoga κλπ.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εαρινού Εξαμήνου 2018/19

Social Activities and Ice Breaking Games 25 Ιανουαρίου 2019

Winter Welcome Party 29 Ιανουαρίου 2019

The Hobbit Trilogy Marathon 22 Φεβρουαρίου 2019

Carnival Caraoke Night 05 Μαρτίου 2019

The Lord of the Rings Trilogy Marathon 29 Μαρτίου 2019

Competition Night - SAVES2 15 Απριλίου 2019