Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 10/07/2020.   
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2K5ewUA
 

 

 

 

 

Προκήρυξη Υποτροφίας «Ευαγόρας» σε υφιστάμενες/ους Διδακτορικές/ους Φοιτήτριες/ες για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020