Εκτύπωση

Η αποστολή των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο αποτελεσματικός οικονομικός προγραμματισμός και η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και η προσφορά άρτιων οικονομικών υπηρεσιών που να ικανοποιεί τις προσδοκίες της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) και άλλων συμμέτοχων.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες παρέχουν στήριξη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Οι βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας παρέχει σημαντικές στοιχεία για άμεση εξυπηρέτηση των χρηστών, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφόρηση και σχετικά έντυπα/ αιτήσεις. Παράλληλα, το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό της Υπηρεσίας παραμένει στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις.

Ανδρούλλα Θεοφάνους


Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών