(Ανανεωμένο 27/8/2019)
 
 
 
 
      
         ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ
 
Ανθρωπιστικών Επιστημών
 DSC1044
 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 
 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
 
Πολυτεχνικής
 
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΠΟΛ
 
Φιλοσοφικής
 
 
Ιατρικής