ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - Αλλαγή στις πιστωτικές μονάδες για τη σειρά εγγραφής
 
 
 
          
 
Ανθρωπιστικών Επιστημών
 DSC1044
Αγγλικών Σπουδών
Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 
Συμβούλιο Αθλητισμού
 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
 
Πολυτεχνικής
 
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΠΟΛ (Εβδομαδιαίο)
 
Φιλοσοφικής
 
 
Ιατρικής
 
Ιατρική Σχολή