Κράτηση Θέσης Επιτυχόντων Α΄Κατανομής Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020

(21-27 Ιουλίου 2020) 

Οδηγός Κράτησης Θέσης (Εγχειρίδιο)

Αίτηση Β΄Κατανομής Θέσεων Παγκυπρίων Εξετάσεων

(Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 21-27 Ιουλίου 2020) 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση Β'κατανομής θα πρέπει 27-28 Αυγούστου να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τη Β'κατανομή 

Οι Εθνοφρουροί οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2020 και θα φοιτήσουν το 2021 δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες για τη Β κατανομή τώρα.

Θα ενημερωθούν με Ανακοίνωση μέσα Σεπτεμβρίου 2020

 
(Απαραίτητη πληρωμή πριν την κράτηση θέσης)
 

(ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΠΚ)
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Β'ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(27 - 28 Αυγούστου 2020 μέχρι τις 14:30)

(Τα αποτελέσματα της Β' Κατανομής Θέσεων θα ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου 2020)

 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
(Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 21-27 Ιουλίου 2020) 
 
(Τα αποτελέσματα των Ειδικών Κριτηρίων θα ανακοινωθούν στις 27 Αυγούστου 2020)
  • Αιτήση Ειδικών Κριτηρίων

(Αιτήσεις 21-27 Ιουλίου 2020) 

 
 
 
 

Υψηλότερες - Χαμηλότερες Βαθμολογίες Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020 -2019 

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
 
 
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.