• Τμήμα ΠΜΜΠ ( Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ) τηλ. 22892249/2200 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Tμήμα ΗΜΜΥ ( Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών )τηλ. 22892251/2271 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Τμήμα ΜΜΚ   ( Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ) τηλ 22892280/2248 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Τμήμα ΑΡΧΤ  ( Αρχιτεκτονικής ), τηλ. 22892980/2960 email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός τηλ. 22895400, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.