Εκτύπωση
Συμβούλιο|Επιτροπές

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πρόγραμμα Συνεδριών Συμβουλίου Πολυτεχνικής
Ακαδημαϊκό ΄Ετος 2019 - 2020
  
Περιγραφή Ημέρα Ημερομηνία                    Διάρκεια                       Τελευταία Ημερομηνία υποβολής Εγγράφων  
Τακτική Τετάρτη 15/01/2020 15:00-17:00 10/01/2020 
Τακτική Τετάρτη 09/02/2020 15:00-17:00 14/02/2020 
Τακτική Τετάρτη 18/03/2020 15:00-17:00 13/03/2020 
Τακτική Τετάρτη 15/04/2020 15:00-17:00 10/04/2020 
Τακτική Τετάρτη 20/05/2020 15:00-17:00 15/05/2020 
Τακτική Πέμπτη 18/06/2020 11:00-13:00 12/06/2020 
Τακτική Τετάρτη 15/07/2020 11:00-13:00 10/07/2020 
Τακτική Τετάρτη 16/09/2020 15:00-17:00 11/09/2020 
Τακτική Τετάρτη 21/10/2020 15:00-17:00 16/10/2020 
Τακτική Τετάρτη 18/11/2020 15:00-17:00 13/11/2020 
Τακτική Τετάρτη 16/12/2020 15:00-17:00 11/12/2020