Τμήματα
 
Arxite3                   

 
PolitikMix 2              

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Hlektro 2

 
                    michan 3  

 
 
  
Ερευνητικά Κέντρα
 
 
foss 

 
 
 
KIOS - Κέντρο Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία
 
 
koios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nireas 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emphasis

  
 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολυτεχνικής Σχολής
 
 
 
 
 
 
eteas 1