Αίτηση για έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας: www.ucy.ac.cy/ucycard 

Παραμετροποίηση φωτογραφίας: http://www.picresize.com/ 

Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100004635780596