Το ΚΟΕ έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας (© IMD World Competitiveness Center www.imd.org/wcc) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το IMD εκδίδει σε ετήσια βάση το IMD World Competitiveness Yearbook, το οποίο αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, κυρίως των μεγαλύτερων και περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. Το ΚΟΕ ως συνεργαζόμενος φορέας του IMD και έχει ως κύρια αποστολή να συμβάλλει στη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων για την Κύπρο.

 
Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 2018

Η Κύπρος κατατάσσεται 41η από τις 63 χώρες σε όρους ανταγωνιστικότητας, υποχωρώντας κατά τέσσερις θέσεις στην κατάταξη σε σχέση με το 2017. Η πτώση της θέσης της Κύπρου είναι αποτέλεσμα χαμηλότερης κατάταξης στις κατηγορίες της αποδοτικότητας του κράτους και των επιχειρήσεων καθώς και της υποδομής. Αντίθετα, το 2018 η θέση της Κύπρου βελτιώθηκε στην κατηγορία της οικονομικής επίδοσης. Διαβάστε περισσότερα ....