ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
 
  • Ολοκλήρωση της Δήλωσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έγκριση της Συγκλήτου.
  • Εφαρμογή Συστήματος Ανακύκλωσης Χαρτιού.
  • Δημιουργία Λευκής Χάρτας Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς.
  • Ετοιμασία Πράσινης Σύμβασης Αγοράς Εξοπλισμού (εργαστηριακού).
  • Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος (τέως Υπηρεσία Περιβάλλοντος) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
  • Επέκταση του ρεύματος ανακυκλώσιμων υλικών με την προσθήκη των PMD (Plastic, Metal, Drinkcartons), μπαταριών (Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος), δοχεία μελανιών (toners) και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (WEEE ηλεκτροκύκλωση).
  • Εφαρμογή Συστήματος Ορθολογιστικής Διαχείρισης Χημικών και Κλινικών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Ετοιμασία «Μελέτης Διαμονής Φοιτητών στην Αστική Περιοχή Λευκωσίας με στόχο τη Διευθέτηση Επαρκών Λεωφορείων για Απρόσκοπτη Πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη» και διαβούλευση με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για σύνδεση της Πανεπιστημιούπολης και ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας με αστικά λεωφορεία.
  • Ετοιμασία Προσχέδιου Μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής με θέμα «Περιβαλλοντικές Αξίες και Πρακτικές».
  • Ενεργοποίηση Περιβαλοντικού Ομίλου και παρότρυνση για ετοιμασία εισήγησης για συνεπιβατισμό (carpooling).
  • Διοργάνωση εκδήλωσης για παραλαβή δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων και βράβευση εργοδοτουμένων του Πανεπιστημίου για συνεπιβατισμό (carpooling) προς και από το χώρο εργασίας.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ Π. Κ. ("Κοινότητα", Απρίλιος 2009 - Τεύχος 28, σελ.16)

Γιορτή για το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009, κατά την οποία το ίδρυμα
υποδέχθηκε τα δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα που του χορήγησε η εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα ίδρυμα με περιβαλλοντική συνείδηση που υιοθέτησε περιβαλλοντική πολιτική από το 2007 και την υλοποιεί με κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τομείς.
 
Η χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αποδεικνύει έμπρακτα την αποφασιστικότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά τη φιλική προς το περιβάλλον δράση του. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία Ζορπάς για την ευγενή του χορηγία, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Μιχάλης Μιχαήλ σημείωσε ότι παραδίδει τα ηλεκτροκίνητα οχήματα με μεγάλη χαρά, θεωρώντας την πράξη αυτή ουσιαστική κίνηση με συμβολική αξία. Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, "η σημερινή απόσυρση των συμβατικών αυτοκινήτων και η αντικατάστασή τους με νέα, ηλεκτροκίνητα, αποτελεί ένα από τα πρώτα ουσιώδη βήματα στην πορεία του Πανεπιστημίου όσον αφορά στην καλλιέργεια και διάδοση περιβαλλοντικής συνείδησης".
 
Σύμφωνα και με τον Αντιπρύτανη, Καθηγητή Αντώνη Κάκα, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει ενεργά την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των αρνητικών επιδράσεων που έχει η λειτουργία του για το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού τους, κκ. Ηλία Ηλία, Πιερή Μηνά και Αρέστη Θεοδώρου, για την περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύουν, καθώς και την έμπρακτη συμβολή τους στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
 
Παράλληλα, κληρώθηκαν πέντε ποδήλατα, εκ των οποίων τα τρία απετέλεσαν ευγενή χορηγία του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, ενώ τα υπόλοιπα δύο προσφέρθηκαν συμβολικά από το Πανεπιστήμιο.