1. Πως γίνεται η ανακύκλωση χαρτιού;
2. Έχω χημικά και κλινικά απόβλητα. Πως τα διαχειρίζομαι;
3. Θα ήθελα να επικοινωνήσω με κάποιον για να του αναφέρω βλάβη σε σωλήνα νερού. Υπάρχει μεγάλη απώλεια. Με ποιόν να επικοινωνήσω;
4. Θέλω να υποβάλω εισήγηση για περιβαλλοντικό θέμα. Που απευθύνομαι;