Η Αν. Καθ. Ειρήνη Καραμάνου στην πανευρωπαϊκή ακαδημαϊκή ομάδα του EFRAG

Θερινό Σχολείο για μαθητές Λυκείου