Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Διδασκαλίας)  για το θερινό Εξάμηνο 2019  στα πιο κάτω μαθήματα:

ΕΠΑ 214 Αγωγή Υγείας (Διδασκαλία μαθήματος Δευτέρα και Πέμπτη  ώρα 0900-12.00)

ΕΠΑ 412 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Διδασκαλία μαθήματος Τρίτη και Παρασκευή ώρα 0900-1200)

Το Θερινό Εξάμηνο αρχίζει στις 3/6/19 και λήγει στις 19/7/19. Οι εγγραφές θα γίνουν στις 29/5/19. Η εξεταστική περίοδος θα είναι μεταξύ: 22-26 Ιουλίου 2019

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Παρασκευή 3 Μαϊου 2019 η ώρα 14.30.

****************************************************************

Προκήρυξη θέσεις Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) μέχρι 2/4/19

*****************************************************************

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Εργου

(οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 11/3/19-26/3/19)

 **********************************************************************

 The Department of Education of the University of Cyprus, announces one (1) vacancy for a part time Special Scientist position. (29/3/19)

**********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ενημέρωσης σελίδας: 18/3/19