Αντώνης Αντωνίου Λειτουργός Πληροφορικης
Σκεύη Ιωάννου Γενικός Γραφέας
Βασιλική Μουσικού-Δημητρίου Γενικός Γραφέας
Γιώργος Νικολάου Λειτουργός Εργαστηρίων
Μάριος Τομάζου Τεχνικός Ηλεκτρολογίας