Όλες οι ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος επιβλέπονται από το Συμβούλιο Τμήματος, σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς και τις κατευθύνσεις που δίνονται από το Συμβούλιο της Πολυτεχνικής Σχολής και την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αποτελείται από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, και εκπρόσωπους των φοιτητών. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από έναν αριθμό επιτροπών που εστιάζονται σε διάφορους σημαντικούς τομείς της δραστηριότητας του Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από τους ακαδημαϊκούς του Τμήματος. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τα μέλη του Συμβουλίου του Τμήματος και των διάφορων επιτροπών είναι τα εξής:

Συμβούλιο Τμήματος
Πρόεδρος: Γεώργιος Έλληνας

Αντιπρόεδρος: Μαρία Μιχαήλ

Ακαδημαϊκοί: Μάριος Πολυκάρπου, Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους, Γεώργιος Η. Γεωργίου, Χρίστος Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Πίτρης, Χριστόφορος Χατζηκωστής, Ιούλιος Γεωργίου, Θεοχάρης Θεοχαρίδης, Ηλίας Κυριακίδης, Μαρία Μιχαήλ, Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους, Χρυσόστομος Νικόπουλος, Σταύρος Ιεζεκιήλ, Γεώργιος Έλληνας, Ιωάννης Κρικίδης, Μάρκος Αντωνιάδης, Στέλιος Τιμοθέου, Χρυσάφης Ανδρέου

Εκπρόσωποι Φοιτητών: Θεοφάνης Κώστα, Μαρία Τρικούππη, Αντρέας Έλληνας, Μαριάννα Χριστοφόρου, Ξένιος Οικονομίδης, Μιχάλης Λαζαρή


Επιτροπή Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Πρόεδρος: Ιωάννης Κρικίδης
Μέλη: Γεώργιος Η. Γεωργίου, Μαρία Μιχαήλ, Στέλιος Τιμοθέου

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Πρόεδρος: Θεοχάρης Θεοχαρίδης
Μέλη:  Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους , Χριστόφορος Χατζηκωστής, Ιούλιος Γεωργίου

Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων και Ιστοσελίδας
Πρόεδρος: Γεώργιος Έλληνας
Μέλη: Κωνσταντίνος Πίτρης, Χρίστος Παναγιώτου

Επιτροπή Εργαστηρίων,Χώρων και Ασφάλειας
Πρόεδρος: Σταύρος Ιεζεκιήλ
Μέλη: Γεώργιος Η. Γεωργίου, Ιούλιος Γεωργίου

Επιτροπή Εκδόσεων
Πρόεδρος: Γεώργιος Έλληνας
Μέλη: Μάριος Πολυκάρπου, Χριστόφορος Χατζηκωστής


Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
Πρόεδρος: Στέλιος Τιμοθέου

Επιτροπή ERASMUS
Πρόεδρος: Μαρία Μιχαήλ


Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πίτρης

 

Εκπρόσωπος Τμήματος στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός"

Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους

 

Εκπρόσωπος Τμήματος στο Διατμηματικό Δευτερεύων Προπτυχιακό Πρόγραμμα "Βιοιατρικής"

Κωνσταντίνος Πίτρης