Σας επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης για απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών  ως βοηθοί διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2017/18.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για απασχόληση, παρακαλώ όπως το πράξετε το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακαλώ όπως τα έντυπα επιστρέφονται συμπληρωμένα και υπογραμμένα στην γραμματεία του τμήματος.

Σε συνέχεια του πιο πάνω  παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας τα πιο κάτω κατά την συμπλήρωση της αίτηση σας.

  1.        Θα πρέπει να γράψετε αν είσαστε εργαζόμενοι/ες, το όνομα του εργοδότη/εταιρεία και τι μισθό παίρνετε

Επίσης θα πρέπει να ενημερωθείτε ότι σε περίπτωση που εργάζεστε δεν θα μπορείτε τα παρέχετε δουλειά ως βοηθός διδασκαλίας αν.

  1.        Ο μισθός σας + ο μισθός του βοηθού διδασκαλίας ξεπερνά την κλίματα Α8.1
  2.        Έχετε υποτροφία από το ΠΚ , τότε δεν επιτρέπεται να παρέχετε δουλειά ως βοηθός διδασκαλίας.