ΝΕΆΡΧΟΥ ΠΆΡΗΣ
ΝΕΆΡΧΟΥ ΠΆΡΗΣ
NEARCHOU PARIS
...
SPECIAL SCIENTIST
Economics Research Centre
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
130
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία, Οικονομικά της Εργασίας 
Christofides, L.N. and P. Nearchou (2010), "Patterns of Nominal and Real Wage Rigidity",Research in Labor Economics, 30, 301-337.

Clerides, S., P. Nearchou and P. Pashardes (2008), "Intermediaries as Quality Assessors: Tour Operators in the Travel Industry,'' International Journal of Industrial Organization, 26(1), 372-392. 

Christofides L. N. and P. Nearchou (2007), "Real and Nominal Wage Rigidities in Collective Bargaining Agreements,'' Labour Economics, 14, 695-715.  

Profile Information

 
Applied Microeconometrics, Labour Economics
Christofides, L.N. and P. Nearchou (2010), "Patterns of Nominal and Real Wage Rigidity",Research in Labor Economics, 30, 301-337.

Clerides, S., P. Nearchou and P. Pashardes (2008), "Intermediaries as Quality Assessors: Tour Operators in the Travel Industry,'' International Journal of Industrial Organization, 26(1), 372-392. 

Christofides L. N. and P. Nearchou (2007), "Real and Nominal Wage Rigidities in Collective Bargaining Agreements,'' Labour Economics, 14, 695-715.