ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
KYRIACOU CHRISTOS
...
LECTURER
Department of Classics and Philosophy
Apostolides
10, Kallipoleos Ave.& 1, Eressou str.
309
+357 22893865
+357 22894491
http://ucy.academia.edu/ChristosKyriacou

Προσωπικό Προφίλ

(*For the English version please press Profile Information*)

Χρίστος Κυριάκου

Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

PhD Philosophy, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 2010

Msc Philosophy, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 2006

Πτυχίο Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας (Δευτερεύον), Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005, Άριστα

 

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γνωσιοθεωρία, την μεταηθική καθώς και στις τομές μεταξύ των δύο.  Συγκεκριμένα, ενδιαφέρομαι για την σημασιολογία των αποδόσεων γνώσης, την επιστημική και ηθική-πρακτική ορθολογικότητα, τους κανονιστικούς λόγους, τα εξελικτικά γενεαλογικά επιχειρήματα, την διαισθησιοκρατία, την εννοιολογική ικανότητα, τα επιχειρήματα από συνενοχή, τον εκφραστισμό, την αρεταϊκή ηθική και γνωσιοθεωρία, και άλλες σχετικές θεματικές. Έχω πρόσφατα συντάξει με τον Robin McKenna ένα συλλογικό τόμο στη μεταγνωσιοθεωρία. Επί του παρόντος συντάσσω ένα συλλογικό τόμο με τον Kevin Wallbridge για τον σκεπτικισμό και συγγράφω μια εισαγωγή στην κανονιστική ηθική (με κάπως μεταηθική κλίση).

  

Research Interests
 • Μεταηθική (ρεαλισμός/αντιρεαλισμός, κανονιστικότητα, εκφραστισμός, θεωρία αρετής κλπ)
 • Γνωσιοθεωρία (θεωρία γνώσης και δικαιολόγησης, κανονιστικότητα, σκεπτικισμός κλπ)
 • Φιλοσοφικές Υπονοήσεις της Θεωρίας της Εξέλιξης για την Μετακανονιστική Θεωρία
 • Ιστορία της Ηθικής και Γνωσιοθεωρίας

Teaching

 • Εισαγωγή στην φιλοσοφία
 • Ηθική (Κανονιστική και Μεταηθική)
 • Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
 • Φιλοσοφία της Γλώσσας και του Νου
 • Russell's (1912) The Problems of Philosophy

 

Edited Volumes

1. Christos Kyriacou and Robin McKenna. 2018. Metaepistemology - Realism and Antirealism. Palgrave Macmillan.

 MetaepistemologyChristosBook

 

2. Christos Kyriacou and Kevin Wallbridge. Skeptical Invariantism Reconsidered. Routledge. Under contract.

 

Selected Articles

1. 'Assertion and Practical Reasoning, Fallibilism and Pragmatic Skepticism'. Acta Analytica. Accepted. ~10,000 words.

2. 'Moral Fixed Points, Rationality and the 'Why Be Moral?' Question''. Erkenntnis. Accepted. ~9,500 words.

3. 'Semantic Awareness for Skeptical Pragmatic Invariantism'. Episteme. Accepted. ~10,000 words.

4. 'Evolutionary Debunking: The Demarcation Problem'. Logos and Episteme. X(2), 2019: 175-182. ~3,000 words.

5. 'Evolutionary Debunking: The Milvian Bridge Destabilized'. Synthese. Vol. 196(7), 2019: 2695-2713.  ~10,000 words.

6. 'Tolstoy's Implicit Moral Theory: An Interpretation and Appraisal'. Russian Literature. Vol. 106, 2019:117-138. ~8,000 words.

7. 'Expressivism, Question Substitution and Evolutionary Debunking'. Philosophical Psychology. Vol. 30(8), 2017:1019-1042. ~11,000 words.

8. 'Moral Fixed Points and Conceptual Deficiency: Reply to Ingram'. Journal of Ethics and Social Philosophy. Vol. 11(3), 2017:1-9. ~4,000 words.

9. 'Bifurcated Sceptical Invariantism: Between Gettier Cases and Saving Epistemic Appearances'. Journal of Philosophical Research. Vol. 42, 2017: 27-44. ~10,000 words.

10. 'Are Evolutionary Debunking Arguments Self-Debunking?'. Philosophia. Vol. 44(4), 2016:1351-1366. ~9,200 words.

11. 'How Not to Solve the Wrong Kind of Reasons Problem', The Journal of Value Inquiry. Vol.47, Nos. 1-2, 2013: 101-110.

12. 'Plato, Necessity and Cartesian Scepticism'. Philosophical Inquiry. Vol. 36, No. 1-2, 2013: 121-137.

13. 'Habits-Expressivism about Epistemic Justification', Philosophical Papers. Vol.41, No.2, 2012:209-237.

 

Chapters in Edited Volumes

1. ‘Introduction’. In Metaepistemology: Realism and Antirealism, eds. C.Kyriacou and R.McKenna. London, Palgrave Macmillan. (with Robin McKenna). 2018:1-15. ~4,500 words.

2. 'From Moral Fixed Points to Epistemic Fixed Points'. In Metaepistemology: Realism and Antirealism, eds. C.Kyriacou and R.McKenna. London, Palgrave Macmillan. 2018:71-96. ~8,500 words.

3. 'Defending the Moral\Epistemic Parity'. In Metaepistemology, eds. C.McHugh, J.Way and D.Whiting. Oxford, Oxford University Press. (with Terence Cuneo). 2018:27-46. ~9,500 words.

4. 'Ought to Believe, Evidential Understanding and the Pursuit of Wisdom'.(2016). In Epistemic Reasons, Norms and Goals, (eds.) Martin Grajner and Pedro Schmechtig. DeGruyter Berlin\Boston. 2016:383-406. ~11,000 words.

5. 'Evolutionary Ruminations on 'the Value of Knowledge Intuition'', (eds.) J. Hvorecky and T.Hribek, Knowledge Value Evolution. London, College Publications. 2011:141-155.

 

Encyclopedia Entries

1.'Metaepistemology'. (2016). In Internet Encyclopedia of Philosophy. Eds. J.Fieser and B.Dowden. URL= http://www.iep.utm.edu/meta-epi/ . ~17,800 words.

2.'Metaepistemology'. (2016). In Oxford Bibliographies in Philosophy. Ed. Duncan Pritchard. New York: Oxford University Press. URL=http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0302.xml?rskey=lSnkgn&result=153 . ~9,000 words.

 

Book Reviews and Critical Discussions

1.‘Epistemic Contextualism: A Defense’, Peter Baumann, Oxford: Oxford University Press. International Journal of Philosophical Studies. Forthcoming. DOI: 10.1080/09672559.2020.1701772

2. 'Assessment Sensitivity: Relative Truth and its Applications', John MacFarlane. Oxford: Oxford University Press. 2014. Dialectica 71(2), 2017:322-332.

3. 'Critical Discussion of 'Foundations for Moral Relativism'', David Velleman. UK: Open Book Publishers. 2013. Ethical Theory and Moral Practice 18(1), 2015: 209-214.

4. 'New Waves in Metaethics', (ed.) Michael Brady. Hampshire: Palgrave Macmillan. 2011. The Philosophical Quarterly 61, 2011: 875-8.

5. 'Essays in the Metaphysics of Mind', Jaegwon Kim. Oxford: Oxford University Press. 2010. Metapsychology Online Reviews. Online Access: http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id=6061&cn=394

Profile Information

Christos Kyriacou

Lecturer, Department of Classics and Philosophy

PhD Philosophy, University of Edinburgh, 2010

Msc Philosophy, University of Edinburgh, 2006

BA Sociology and Philosophy (minor), University of Cyprus, 2005, Distinction

 

My main research interests lie in epistemology, metaethics and the intersections between the two domains. In particular, I am interested in the semantics of knowledge attributions, epistemic rationality and reasons, moral rationality and reasons, evolutionary debunking arguments, rational intuitionism, conceptual competence, companions-in-guilt arguments, expressivism, virtue ethics and virtue epistemology, and other related matters. I have recently prepared with Robin McKenna an edited volume on metaepistemology (2018, Palgrave). I am currently preparing a volume with Kevin Wallbridge on skeptical invariantism (2021, Routledge) and polishing an introduction to normative ethics (with a metaethical bent). 

 

Research Interests
 • Metaethics (realism/antirealism, normativity, expressivism, virtue theory etc.)
 • Epistemology (theory of knowledge and justification, normativity, skepticism etc.)
 • Philosophical Implications of the Theory of Evolution for Metanormative Theory
 • History of Ethics and Epistemology

Teaching

 • Introduction to Philosophy
 • Ethics (Normative and Metaethics)
 • Epistemology and Metaphysics
 • Philosophy of Language and Mind
 • Russell's (1912) The Problems of Philosophy

Edited Volumes

1. Christos Kyriacou and Robin McKenna2018. Metaepistemology - Realism and Antirealism. Palgrave Macmillan.

 MetaepistemologyChristosBook

 

2. Christos Kyriacou and Kevin Wallbridge. Skeptical Invariantism Reconsidered. Routledge. Under contract. 

 

Selected Articles

1. 'Assertion and Practical Reasoning, Fallibilism and Pragmatic Skepticism'. Acta Analytica. Accepted. ~10,000 words.

2. 'Moral Fixed Points, Rationality and the 'Why  Be Moral?' Question''. Erkenntnis. Accepted. ~9,500 words.

3. 'Semantic Awareness for Skeptical Pragmatic Invariantism'. Episteme. Accepted. ~10,000 words.

4. 'Evolutionary Debunking: The Demarcation Problem'. Logos and Episteme. X(2), 2019: 175-182. ~3,000 words.

5. 'Evolutionary Debunking: The Milvian Bridge Destabilized'. Synthese. Vol. 196(7), 2019: 2695-2713.  ~10,000 words.

6. 'Tolstoy's Implicit Moral Theory: An Interpretation and Appraisal'. Russian Literature. Vol. 106, 2019:117-138. ~8,000 words.

7. 'Expressivism, Question Substitution and Evolutionary Debunking'. Philosophical Psychology. Vol. 30(8), 2017:1019-1042. ~11,000 words.

8. 'Moral Fixed Points and Conceptual Deficiency: Reply to Ingram'. Journal of Ethics and Social Philosophy. Vol. 11(3), 2017:1-9. ~4,000 words.

9. 'Bifurcated Sceptical Invariantism: Between Gettier Cases and Saving Epistemic Appearances'. Journal of Philosophical Research. Vol. 42, 2017: 27-44. ~10,000 words.

10. 'Are Evolutionary Debunking Arguments Self-Debunking?'. Philosophia. Vol. 44(4), 2016:1351-1366. ~9,200 words.

11. 'How Not to Solve the Wrong Kind of Reasons Problem', The Journal of Value Inquiry. Vol.47, Nos. 1-2, 2013: 101-110.

12. 'Plato, Necessity and Cartesian Scepticism'. Philosophical Inquiry. Vol. 36, No. 1-2, 2013: 121-137.
 
13.'Habits-Expressivism about Epistemic Justification', Philosophical Papers. Vol.41, No.2, 2012:209-237.

 

Chapters in Edited Volumes

1. ‘Introduction’. In Metaepistemology: Realism and Antirealism, eds. C.Kyriacou and R.McKenna. London, Palgrave Macmillan. (with Robin McKenna). 2018:1-15. ~4,500 words.

2. 'From Moral Fixed Points to Epistemic Fixed Points'. In Metaepistemology: Realism and Antirealism, eds. C.Kyriacou and R.McKenna. London, Palgrave Macmillan. 2018:71-96. ~8,500 words.

3. 'Defending the Moral\Epistemic Parity'. In Metaepistemology, eds. C.McHugh, J.Way and D.Whiting. (with Terence Cuneo). Oxford, Oxford University Press. 2018:27-46. ~9,500 words.

4. 'Ought to Believe, Evidential Understanding and the Pursuit of Wisdom'. In Epistemic Reasons, Norms and Goals, (eds.) Martin Grajner and Pedro Schmechtig. DeGruyter Berlin\Boston. 2016:383-406. ~11,000 words.

5. 'Evolutionary Ruminations on 'the Value of Knowledge Intuition'', (eds.) J. Hvorecky and T.Hribek, Knowledge Value Evolution. London, College Publications. 2011:141-155.

 

Encyclopedia Entries

1. 'Metaepistemology'. (2016). In Internet Encyclopedia of Philosophy. Eds. J.Fieser and B.Dowden. URL= http://www.iep.utm.edu/meta-epi/ . ~17,800 words.

2. 'Metaepistemology'. (2016). In Oxford Bibliographies in Philosophy. Ed. Duncan Pritchard. New York: Oxford University Press. URL=http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396577/obo-9780195396577-0302.xml?rskey=lSnkgn&result=153 . ~9,000 words.

 

Book Reviews and Critical Discussions

1.‘Epistemic Contextualism: A Defense’, Peter Baumann, Oxford: Oxford University Press. International Journal of Philosophical Studies. Forthcoming. DOI: 10.1080/09672559.2020.1701772

2. 'Assessment Sensitivity: Relative Truth and its Applications', John MacFarlane. Oxford: Oxford University Press. 2014. Dialectica 71(2), 2017:322-332.

3. 'Critical Discussion of 'Foundations for Moral Relativism'', David Velleman. UK: Open Book Publishers. 2013. Ethical Theory and Moral Practice 18(1), 2015: 209-214.

4. 'New Waves in Metaethics', (ed.) Michael Brady. Hampshire: Palgrave Macmillan. 2011. The Philosophical Quarterly 61, 2011: 875-8.

5. 'Essays in the Metaphysics of Mind', Jaegwon Kim. Oxford: Oxford University Press. 2010. Metapsychology Online Reviews. Online Access: http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=bo