ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ
Γεωργία Κατσιφαράκη
Georgia Katsifaraki
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Κέντρο Oικονομικών Eρευνών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
015
22893690
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Οι ακαδημαϊκές της σπουδές περιλαμβάνουν BA από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Πληροφορικής με ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το 2013 αποφοίτησε πρωτεύσασα από το αγγλικό πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επί του παρόντος, είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί επί σειρά ετών ώς εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και σε διάφορα ακαδημαϊκά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, έχοντας κατά καιρούς διάφορους ρόλους: ως προγραμματίστρια, υπεύθυνη ομάδας εργασίας ή/και παιδαγωγική σύμβουλος.

Service Management, Business Statistics and Micro-economics, Data Mining and Web applications

  • Katsifaraki G. (2018).Value creation in the market ecosystem: A Service-Dominant logic perspective. Phd working paper. Nicosia: University of Cyprus.
  • Soteriou, A.C., Hadjinicola, G.C. and Katsifaraki, G. (2017). An Empirical Analysis of Promotion Standards in the Operations Management Discipline of UK Academic Institutions, Paper presented at the 34th Annual Pan-Pacific Conference, Lima, Peru.
  • Kassinis, G., Panayiotou, A., Dimou, A. and Katsifaraki, G. (2016). Gender and Environmental Sustainability: A Longitudinal Analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(6): 399-412. DOI: 10.1002/csr.1386

Profile Information

Her academic studies include a BA from the Department of Informatics and Telecommunications of the Kapodistrian University of Athens and an MSc of Electronic Automation and Informatics with specialization in Information Systems from the same university. In 2013 she graduated with the highest ranking from the English MBA Program of the University of Cyprus. She currently is a PhD Candidate at the Department of Business and Public Administration of the University of Cyprus.

In the past, she has worked for many years as an educator in Secondary, Adult and Tertiary Education, as well as in a number of academic and/or European Informatics/ ICT projects, having various roles: as developer, as working group leader and/or pedagogical adviser.

Service Management, Business Statistics and Economics, Data Mining and Web applications

  • Katsifaraki G. (2018).Value creation in the market ecosystem: A Service-Dominant logic perspective. Phd working paper. Nicosia: University of Cyprus.
  • Soteriou, A.C., Hadjinicola, G.C. and Katsifaraki, G. (2017). An Empirical Analysis of Promotion Standards in the Operations Management Discipline of UK Academic Institutions, Paper presented at the 34th Annual Pan-Pacific Conference, Lima, Peru.
  • Kassinis, G., Panayiotou, A., Dimou, A. and Katsifaraki, G. (2016). Gender and Environmental Sustainability: A Longitudinal Analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(6): 399-412. DOI: 10.1002/csr.1386