ΔΕΣΠΩ ΦΑΤΤΑ-ΚΑΣΙΝΟΥ
ΦΑΤΤΑ-ΚΑΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΩ
FATTA-KASSINOS DESPO
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
302
22892275
22895080 / 22895319
www.eng.ucy.ac.cy/GAIA

Προσωπικό Προφίλ

 
 
 

Profile Information