ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ
AGAPIOU AGAPIOS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Πανεπιστημιούπολη
Office B133 (Wing Ε)
+357-22-895432
+357-22-895466
-

Προσωπικό Προφίλ

• Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 2014

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ι, 2007-2014

• Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα, 2002-2006

• Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ελλάδα, 1996-2001

 • Χρήση και ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (ανθρωπογενών ή βιογενών)
 • Χαρτογράφηση των χημικών υπογραφών της ανθρώπινης παρουσίας που εκπέμπονται από τον εκπνεόμενο αέρα, ούρα, αίμα και άλλες βιολογικές εκκρίσεις
 • Μέτρηση της ποιότητας του αέρα σε κλειστούς ή/και ανοικτούς χώρους για έκθεση σε τοξικούς περιβαλλοντικούς ρύπους
 • Πρώιμη διάγνωση και παρακολούθηση διάφορων ασθενειών και μεταβολικών διαταραχών μέσω του συσχετισμού των πτητικών οργανικών ενώσεων με τα αντίστοιχα μεταβολικά μονοπάτια
 • Αποικοδόμηση της οργανικής ύλης για τοξικολογικές εφαρμογές
 • Ανάλυση του πτητικού προφίλ των τροφίμων και των ποτών
 • Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος καυσίμων και φυσικού αερίου
 1. A.T. Güntner, N.J. Pineau, P. Mochalski, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, C.A. Mayhew, S.E. Pratsinis, “Sniffing entrapped humans with sensor arrays”, Analytical Chemistry 90 (2018) 4940−4945.
 2. M. Stylianou, A. Agapiou, M. Omirou, I. Vyrides, I.M. Ioannides, G. Maratheftis, D. Fasoula, “Converting environmental risks to benefits by using spent coffee grounds (SCG) as a valuable resource, Environmental Science and Pollution Research, in press, 2018.
 3. S. Giannoukos, A. Agapiou, S. Taylor, “Advances in chemical sensing technologies for VOCs in breath for security/threat assessment, illicit drug detection, and human trafficking activity”, Journal of Breath Research 12 (2018) 027106.
 4. P. Mochalski, H. Wiesenhofer, M. Allers, S. Zimmermann, A.T. Güntner, N.J. Pineau, W. Lederer, A. Agapiou, C.A. Mayhew, V. Ruzsanyi, “Monitoring of selected skin- and breath-borne volatile organic compounds emitted from the human body using gas chromatography ion mobility spectrometry (GC-IMS)”, Journal of Chromatography B 1076 (2018) 29–34.
 5. C. Christou, A. Agapiou, R. Kokkinofta, “Use of FTIR spectroscopy and chemometrics for the classification of carobs origin”, Journal of Advanced Research 10 (2018) 1–8.
 6. M. Stylianou, V. Inglezakis, A. Agapiou, G. Itskos, A. Jetybayeva, M. Loizidou, “A comparative study on phyllosilicate and tectosillicate mineral structural properties”, Desalination and Water Treatment 112 (2018) 119-146.
 7. X. Tsangari, X.D. Andrianou, A. Agapiou, P. Mochalski, K.C. Makris, "Spatial characteristics of urinary BTEX concentrations in the general population", Chemosphere 173 (2017) 261-266.
 8. M.A. Stylianou, V.J. Inglezakis, M.D. Loizidou, A. Agapiou, G. Itskos, "Equilibrium ion exchange studies of Zn+2, Cr+3 and Mn+2 on natural bentonite", Desalination and Water Treatment 57 (2016) 27853–27863.
 9. W. Filipiak , P. Mochalski , A. Filipiak, C. Ager, R. Cumeras, C.E. Davis , A. Agapiou, K. Unterkofler, J. Troppmair, "A compendium of volatile organic compounds (VOCs) released by human cell lines", Curr. Med. Chem. 23(20) (2016)  2112-31.
 10. A. Agapiou, J.P. Vamvakari, A. Andrianopoulos, A. Pappa, "Volatile emissions during storing of green food waste under different aeration conditions", Environmental Science and Pollution Research 23(9) (2016)  8890-8901.
 11. C. Kramer, P. Mochalski, K. Unterkofler, A. Agapiou, V. Ruzsanyi, K.R. Liedl, "Prediction of blood:air and fat:air partition coefficients of volatile organic compounds for the interpretation of data in breath gas analysis", Journal of Breath Research 10 (2016)  017103.
 12. A. Anton, A. Agapiou, "Breath and sweat analysis as a tool for medical diagnostics", (2015) Proceedings of the 2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare - "Transforming Healthcare Through Innovations in Mobile and Wireless Technologies", MOBIHEALTH 2014, art. no. 7015958, pp. 250-253.
 13. A. Agapiou, A. Amann, P. Mochalski, M. Statheropoulos, C.L.P Thomas, "Trace detection of endogenous human volatile organic compounds for search, rescue and emergency applications"", Trends in Analytical Chemistry 66 (2015) 158–175.
 14. A. Agapiou, E. Zorba, K. Mikedi, L. McGregor, C. Spiliopoulou, M. Statheropoulos, Analysis of VOCs released from the decay of surrogate human models simulating victims of collapsed buildings by thermal desorption-comprehensive two-dimensional gas chromatography-time of flight mass spectrometry, Analytica Chimica Acta 883 (2015) 99–108.
 15. M. Statheropoulos, G.C. Pallis, K. Mikedi, S. Giannoukos, A. Agapiou, W. Vautz, C.L.P. Thomas, “Dynamic vapor generator that simulates transient odor emissions of victims entrapped in the voids of collapsed buildings”, Analytical Chemistry 86 (2014) 3887-3894.
 16. M. Statheropoulos, A. Agapiou, G.C. Pallis, K. Mikedi, S. Karma, J. Vamvakari, M. Dandoulaki, F. Andritsos, C.L.P. Thomas, “Factors that affect rescue time in urban search and rescue (USAR) operationsNatural Hazards 75 (2015) 57–69.
 17. P. Stavrakakis, A. Agapiou, S. Karma, K. Mikedi, G.C. Pallis, Α. Pappa, M. Statheropoulos, “A scale-up field experiment for the monitoring of a burning process using chemical, audio, and video sensors”, Environmental Science and Pollution Research 21 (2014) 891–900.
 18. P. Mochalski, J. Rudnicka, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski,“Near real-time VOCs analysis using an aspiration ion mobility spectrometer”, Journal of Breath Research 7 (2013) 026002.
 19. A. Agapiou, K. Mikedi, S. Karma, Z.K. Giotaki, D. Kolostoumbis, C. Papageorgiou, E. Zorba, C. Spiliopoulou, A. Amann, M. Statheropoulos,“Physiology and biochemistry of human subjects under entrapment”, Journal of Breath Research 7 (2013) 016004.
 20. K. Mikedi, P. Stavrakakis, A. Agapiou, K. Moirogiorgou, S. Karma, G.C. Pallis, A. Pappa, M. Statheropoulos, M.E. Zervakis, “Chemical, acoustic and optical response profiling for analysing burning patterns”, Sensors and Actuators B 176 (2013) 290– 298.
 21. P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, “Permeation profiles of potential urine-born markers of human presence over brick and concrete”, Analyst 137 (14) (2012) 3278-3285.
 22. P. Mochalski, K. Krapf, C. Ager, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, M. Statheropoulos, D. Fuchs, E. Ellmerer, B. Buszewski, A. Amann, “Temporal profiling of human urine VOCs and its potential role under the ruins of collapsed buildings”, Toxicology Mechanisms and Methods 22(7) (2012) 502–511.
 23. P. Mochalski, M. Buszewska, A. Agapiou, M. Statheropoulos, B. Buszewski, A. Amann, “Preliminary investigation of permeation profiles of selected headspace urine volatiles using IMS”, Chromatographia 75 (2012) 41–46.
 24. R. Huo, A. Agapiou, V. Bocos-Bintintan, L. Brown, C. Burns, C.S. Creaser, N. Davenport, B. Gao-Lau, C. Guallar-Hoyas, L. Hildebrand, A. Malkar, H. Martin, V.H. Moll, P. Patel, A. Ratiu, J.C. Reynolds, S. Sielmann, R. Slodzynski, M. Statheropoulos, M. Turner, W. Vautz, V. Wright, P. Thomas, “The Trapped Human Experiment”, Journal of Breath Research 5 (2011) 046006.
 25. M. Statheropoulos, K. Mikedi, P. Stavrakakis, A. Agapiou, S. Karma, G. Pallis, A. Pappa, “A preliminary study of combining mass spectrometric data with audio and video signals for real-time monitoring of controlled lab-scale fires”, Sensors and Actuators B 159 (2011) 193-200.
 26. Α. Pappa, K. Mikedi, A. Agapiou, S. Karma, G.C. Pallis, M. Statheropoulos, M. Burke, “TG-MS analysis of nitrile butadiene rubber blends (NBR/PVC)”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92 (2011) 106-110.
 27. A.P. Mäyrä, A. Agapiou, L. Hildebrand, K.M. Ojala, K. Mikedi, M. Statheropoulos, “Optical sensors for urban search and rescue operations”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8185 (2011) 81850F.
 28. M. Statheropoulos, A. Agapiou, E. Zorba, K. Mikedi, S. Karma, G.C. Pallis, C. Eliopoulos, C. Spiliopoulou, “Combined chemical and optical methods for monitoring the  early decay stages of surrogate human models”, Forensic Science International 210 (2011) 154-163.
 29. J. Rudnicka, P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski, “Application of Ion Mobility Spectrometry for the detection of human urine”, Analytical and Bioanalytical Chemistry 398 (2010) 2031-2038.
 30. M. Statheropoulos, A. Agapiou, C. Spiliopoulou, G.C. Pallis, E. Sianos, “Environmental aspects of VOCs evolved in the early stages of human decomposition”, Science of the Total Environment 385 (2007) 221–227.
 31. M. Statheropoulos, K. Mikedi, A. Agapiou, A. Georgiadou, S. Karma, “Discriminant analysis of VOCs data related to a new location method of entrapped people in collapsed buildings of an earthquake”, Analytica Chimica Acta 566 (2006) 207-216.
 32. M. Statheropoulos, A. Agapiou, A. Georgiadou, “Analysis of expired air of fasting male monks at mount Athos”, Journal of Chromatography B 832 (2006) 274-279.
 33. M. Statheropoulos, A. Agapiou, G. Pallis, “A study of volatile organic compounds evolved in urban waste disposal bins”, Atmospheric Environment 39 (2005) 4639-4645.
 34. M. Statheropoulos, E. Sianos, A. Agapiou et al., “Preliminary investigation of using volatile organic compounds from human expired air, blood and urine for locating entrapped people in earthquakes”, Journal of Chromatography B 822 (2005) 112-117.
 35. M. Statheropoulos, C. Spiliopoulou, A. Agapiou, “A study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body”, Forensic Science International 153 (2005) 147-155.
 36. M. Statheropoulos, A. Agapiou, “Field chemical analysis and technology: for locating entrapped people”, Journal of Process Analytical Chemistry 10 (2005) 6-10.

 

Book Chapter:

A. Agapiou, P. Mochalski, A. Schmid, A. Amann, In Volatile Biomarkers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and Medicine; Amann, A., Smith, D., Ed.; Elsevier: New York, 2013; pp 514−558.

 

 

Profile Information

• Lecturer, Department of Chemistry, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 2014

• National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Sector I, Laboratory Teaching Staff,  2007- 2014

• PhD Chemical Engineer, National Technical University of Athens, Greece, 2002-2006

• Diploma Chemical Engineer, National Technical University of Athens, Greece, 1996-2001

 • Identification and mapping of the chemical signatures of human presence, emanating from expired air, urine, blood, sweat and other biological excretions
 • Evaluate indoor/outdoor air quality for exposure to toxic environmental contaminants
 • Early diagnosis and monitoring of various diseases and metabolic disorders by correlating VOCs with human metabolic pathways.
 • Decomposition of organic matter for toxicological applications 
 • Analysis of aroma of food and beverages
 • Analysis of fuels and natural gas

 

 1. A.T. Güntner, N.J. Pineau, P. Mochalski, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, C.A. Mayhew, S.E. Pratsinis, “Sniffing entrapped humans with sensor arrays”, Analytical Chemistry 90 (2018) 4940−4945.
 2. M. Stylianou, A. Agapiou, M. Omirou, I. Vyrides, I.M. Ioannides, G. Maratheftis, D. Fasoula, “Converting environmental risks to benefits by using spent coffee grounds (SCG) as a valuable resource, Environmental Science and Pollution Research, in press, 2018.
 3. S. Giannoukos, A. Agapiou, S. Taylor, “Advances in chemical sensing technologies for VOCs in breath for security/threat assessment, illicit drug detection, and human trafficking activity”, Journal of Breath Research 12 (2018) 027106.
 4. P. Mochalski, H. Wiesenhofer, M. Allers, S. Zimmermann, A.T. Güntner, N.J. Pineau, W. Lederer, A. Agapiou, C.A. Mayhew, V. Ruzsanyi, “Monitoring of selected skin- and breath-borne volatile organic compounds emitted from the human body using gas chromatography ion mobility spectrometry (GC-IMS)”, Journal of Chromatography B 1076 (2018) 29–34.
 5. C. Christou, A. Agapiou, R. Kokkinofta, “Use of FTIR spectroscopy and chemometrics for the classification of carobs origin”, Journal of Advanced Research 10 (2018) 1–8.
 6. M. Stylianou, V. Inglezakis, A. Agapiou, G. Itskos, A. Jetybayeva, M. Loizidou, “A comparative study on phyllosilicate and tectosillicate mineral structural properties”, Desalination and Water Treatment 112 (2018) 119-146.
 7. X. Tsangari, X.D. Andrianou, A. Agapiou, P. Mochalski, K.C. Makris, "Spatial characteristics of urinary BTEX concentrations in the general population", Chemosphere 173 (2017) 261-266.
 8. M.A. Stylianou, V.J. Inglezakis, M.D. Loizidou, A. Agapiou, G. Itskos, "Equilibrium ion exchange studies of Zn+2, Cr+3 and Mn+2 on natural bentonite", Desalination and Water Treatment 57 (2016) 27853–27863.
 9. W. Filipiak , P. Mochalski , A. Filipiak, C. Ager, R. Cumeras, C.E. Davis , A. Agapiou, K. Unterkofler, J. Troppmair, "A compendium of volatile organic compounds (VOCs) released by human cell lines", Curr. Med. Chem. 23(20) (2016) 2112-31.
 10. A. Agapiou, J.P. Vamvakari, A. Andrianopoulos, A. Pappa, "Volatile emissions during storing of green food waste under different aeration conditions", Environmental Science and Pollution Research 23(9) (2016) 8890-8901.
 11. C. Kramer, P. Mochalski, K. Unterkofler, A. Agapiou, V. Ruzsanyi, K.R. Liedl, "Prediction of blood:air and fat:air partition coefficients of volatile organic compounds for the interpretation of data in breath gas analysis", Journal of Breath Research 10 (2016) 017103.
 12. A. Anton, A. Agapiou, "Breath and sweat analysis as a tool for medical diagnostics", (2015) Proceedings of the 2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare - "Transforming Healthcare Through Innovations in Mobile and Wireless Technologies", MOBIHEALTH 2014, art. no. 7015958, pp. 250-253. 
 13. A. Agapiou, A. Amann, P. Mochalski, M. Statheropoulos, C.L.P Thomas, "Trace detection of endogenous human volatile organic compounds for search, rescue and emergency applications", Trends in Analytical Chemistry 66 (2015) 158–175.
 14. A. Agapiou, E. Zorba, K. Mikedi, L. McGregor, C. Spiliopoulou, M. Statheropoulos, "Analysis of VOCs released from the decay of surrogate human models simulating victims of collapsed buildings by thermal desorption-comprehensive two-dimensional gas chromatography-time of flight mass spectrometry", Analytica Chimica Acta 883 (2015) 99–108.
 15. M. Statheropoulos, G.C. Pallis, K. Mikedi, S. Giannoukos, A. Agapiou, W. Vautz, C.L.P. Thomas, “Dynamic vapor generator that simulates transient odor emissions of victims entrapped in the voids of collapsed buildings”, Analytical Chemistry 86 (2014) 3887-3894.
 16. M. Statheropoulos, A. Agapiou, G.C. Pallis, K. Mikedi, S. Karma, J. Vamvakari, M. Dandoulaki, F. Andritsos, C.L.P. Thomas, “Factors that affect rescue time in urban search and rescue (USAR) operationsNatural Hazards 75 (2015) 57–69.
 17. P. Stavrakakis, A. Agapiou, S. Karma, K. Mikedi, G.C. Pallis, Α. Pappa, M. Statheropoulos, “A scale-up field experiment for the monitoring of a burning process using chemical, audio, and video sensors”, Environmental Science and Pollution Research 21 (2014) 891–900.
 18. P. Mochalski, J. Rudnicka, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski,“Near real-time VOCs analysis using an aspiration ion mobility spectrometer”, Journal of Breath Research 7 (2013) 026002.
 19. A. Agapiou, K. Mikedi, S. Karma, Z.K. Giotaki, D. Kolostoumbis, C. Papageorgiou, E. Zorba, C. Spiliopoulou, A. Amann, M. Statheropoulos,“Physiology and biochemistry of human subjects under entrapment”, Journal of Breath Research 7 (2013) 016004.
 20. K. Mikedi, P. Stavrakakis, A. Agapiou, K. Moirogiorgou, S. Karma, G.C. Pallis, A. Pappa, M. Statheropoulos, M.E. Zervakis, “Chemical, acoustic and optical response profiling for analysing burning patterns”, Sensors and Actuators B 176 (2013) 290– 298.
 21. P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, “Permeation profiles of potential urine-born markers of human presence over brick and concrete”, Analyst 137 (14) (2012) 3278-3285.
 22. P. Mochalski, K. Krapf, C. Ager, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, M. Statheropoulos, D. Fuchs, E. Ellmerer, B. Buszewski, A. Amann, “Temporal profiling of human urine VOCs and its potential role under the ruins of collapsed buildings”, Toxicology Mechanisms and Methods 22(7) (2012) 502–511.
 23. P. Mochalski, M. Buszewska, A. Agapiou, M. Statheropoulos, B. Buszewski, A. Amann, “Preliminary investigation of permeation profiles of selected headspace urine volatiles using IMS”, Chromatographia 75 (2012) 41–46.
 24. R. Huo, A. Agapiou, V. Bocos-Bintintan, L. Brown, C. Burns, C.S. Creaser, N. Davenport, B. Gao-Lau, C. Guallar-Hoyas, L. Hildebrand, A. Malkar, H. Martin, V.H. Moll, P. Patel, A. Ratiu, J.C. Reynolds, S. Sielmann, R. Slodzynski, M. Statheropoulos, M. Turner, W. Vautz, V. Wright, P. Thomas, “The Trapped Human Experiment”, Journal of Breath Research 5 (2011) 046006.  
 25. M. Statheropoulos, K. Mikedi, P. Stavrakakis, A. Agapiou, S. Karma, G. Pallis, A. Pappa, “A preliminary study of combining mass spectrometric data with audio and video signals for real-time monitoring of controlled lab-scale fires”, Sensors and Actuators B 159 (2011) 193-200.
 26. Α. Pappa, K. Mikedi, A. Agapiou, S. Karma, G.C. Pallis, M. Statheropoulos, M. Burke, “TG-MS analysis of nitrile butadiene rubber blends (NBR/PVC)”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92 (2011) 106-110.
 27. A.P. Mäyrä, A. Agapiou, L. Hildebrand, K.M. Ojala, K. Mikedi, M. Statheropoulos, “Optical sensors for urban search and rescue operations”, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8185 (2011) 81850F.
 28. M. Statheropoulos, A. Agapiou, E. Zorba, K. Mikedi, S. Karma, G.C. Pallis, C. Eliopoulos, C. Spiliopoulou, “Combined chemical and optical methods for monitoring the  early decay stages of surrogate human models”, Forensic Science International 210 (2011) 154-163.
 29. J. Rudnicka, P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski, “Application of Ion Mobility Spectrometry for the detection of human urine”, Analytical and Bioanalytical Chemistry 398 (2010) 2031-2038.
 30. M. Statheropoulos, A. Agapiou, C. Spiliopoulou, G.C. Pallis, E. Sianos, “Environmental aspects of VOCs evolved in the early stages of human decomposition”, Science of the Total Environment 385 (2007) 221–227.
 31. M. Statheropoulos, K. Mikedi, A. Agapiou, A. Georgiadou, S. Karma, “Discriminant analysis of VOCs data related to a new location method of entrapped people in collapsed buildings of an earthquake”, Analytica Chimica Acta 566 (2006) 207-216.
 32. M. Statheropoulos, A. Agapiou, A. Georgiadou, “Analysis of expired air of fasting male monks at mount Athos”, Journal of Chromatography B 832 (2006) 274-279.
 33. M. Statheropoulos, A. Agapiou, G. Pallis, “A study of volatile organic compounds evolved in urban waste disposal bins”, Atmospheric Environment 39 (2005) 4639-4645.
 34. M. Statheropoulos, E. Sianos, A. Agapiou et al., “Preliminary investigation of using volatile organic compounds from human expired air, blood and urine for locating entrapped people in earthquakes”, Journal of Chromatography B 822 (2005) 112-117.
 35. M. Statheropoulos, C. Spiliopoulou, A. Agapiou, “A study of volatile organic compounds evolved from the decaying human body”, Forensic Science International 153 (2005) 147-155.
 36. M. Statheropoulos, A. Agapiou, “Field chemical analysis and technology: for locating entrapped people”, Journal of Process Analytical Chemistry 10 (2005) 6-10.

 

Book Chapter:

A. Agapiou, P. Mochalski, A. Schmid, A. Amann, In Volatile Biomarkers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and Medicine; Amann, A., Smith, D., Ed.; Elsevier: New York, 2013; pp 514−558.