Εκτύπωση
Προκήρύξεις Θέσεων 
 
Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 120: Εργαστήριο Γενικής Χημείας»
Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 311: Ενόργανη Χημική Ανάλυση»
Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 423: Βιοανόργανη Χημεία»
Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 021: Εισαγωγή στη Χημεία (για Φυσικούς και Βιολόγους)»
 
Προκήρυξη δύο Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) στο Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα με ακρώνυμο «Nanomagnets»
 
 
Ανακοiνώσεις Τύπου 

Διεθνής Διάκριση για τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Επαμεινώνδα Λεοντίδη

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 

 

Προπτυχιακές Σπουδές
 
Διπλωματικές Εργασίες 2020
 
   
 
 

 

%MCEPASTEBIN%