Διευθύντρια Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

Βασιλική Κασσιανίδου, Καθηγήτρια


Ακαδημαϊκό Συμβούλιο

Βασιλική Κασσιανίδου, Καθηγήτρια (Πρόεδρος Συμβουλίου)

Γιώργος Παπασάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ουρανία Κουκά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαρία Παρανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στέλλα Δεμέστιχα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αθανάσιος Βιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μιχάλης Ολύμπιος, Επίκουρος Καθηγητής