Η 'Αννα και το Κουτί
Παιδικό Ψυχοθεραπευτικό Παραμύθι
           
Anna and the Box
A Psychotherapeutic Story for Children
 
Συγγραφείς:
Μαρία Καρεκλά
Σύνθια-Ισαβέλλα Κωνσταντίνου
 
ISBN 978-9963-2409-1-3
Σελ. 56
Μέγεθος:20 x 20 εκ.
Τιμή: 10 ευρώ
 Anna and the box
 
Authors:
Maria Karekla
Synthia-Isabella Constantinou
 
ISBN 978-9963-2409-0-6
Pages: 56
Size: 20 x 20 cm
Price: 10 euro

          
 
 
Για αγορά του βιβλίου μέσω διαδικτύου απαιτείται χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (Visa, MasterCard, American Express). Η αγορά πραγματοποιείται μέσω της JCC.
 
Για να προχωρήσετε σε αγορά, πατήστε εδώ.
 
Τα καθαρά έσοδα από την πώληση των βιβλίων διοχετεύονται στη ψυχολογική έρευνα του Εργαστηρίου ACThealthy: Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.