Κενή Θέση, Πρόεδρος Συμβουλίου
Γιώργος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος
Ανδρέας Παναγιώτου, Μέλος
Κενή Θέση, Μέλος
Κενή Θέση, Μέλος
Κενή Θέση, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος
Χρίστος Σχίζας, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Σπυρούλλα Σοφοκλέους, Εκπρ. Διοικ. Προσωπικού, Μέλος
Γιώργος Λαμπριανού, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)